Jumalan maja ihmisten keskellä

Virsi 2 1. “Avaja porttis, ovesi,käy Herraas vastaan nöyrästi,kun itse taivaan kuningas sun tahtoo olla vierahas…..

Olen viime aikoina ajatuksissani iloinnut eräästä Raamatun totuudesta; siitä että Jumala haluaa asua meidän keskellämme. Jumala ei ole unohtanut ihmistä oman onnensa nojaan,vaan on kautta aikojen etsinyt yhteyttä meihin ja etsii yhä. Hän haluaa olla lähellä meitä.

Raamatun alkuluvuissa kuvataan, kuinka Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi ja asetti heidät asumaan paratiisiin ja näin elämään katkeamattomasti yhteydessään. Siellä ihminen ja Jumala keskustelivat kasvoista kasvoihin keskenään. Tiedämme kuitenkin, että synti astui näyttämölle ja tuhosi alkuperäisen yhteyden. Sen jälkeen Adam ja Eeva piiloutuivat Jumalalta ja synnin seurauksena Jumala joutui karkottamaan ihmisen läheisyydestään. Paratiisi suljettiin.

Kaiken aikaa Jumala kuitenkin etsi yhteyttä luomaansa ihmiseen. Hän ilmestyi Abrahamille ja kutsui häntä seuraamaan johdatustaan. Mooseksen Jumala kutsui henkilökohtaisesti välittämään viestinsä Israelin kansalle. Mooses sai myös tehtäväkseen rakentaa kansalleen Jumalan majan, ilmestysmajan, jossa Jumala oli läsnä. Ilmestysmajan kaikkein pyhimmässä oli Jumalan läsnäolon paikka armoistuimella. Jumala etsi näin uudelleen yhteyttä ihmisiin ja halusi olla heidän kanssaan kaikissa vaiheissa.

Raamattu kertoo myöhemmin, että tämä maja oli vain esikuvaa tulevasta Jumalan suunnitelmasta (Hepr 8:5).

Uusi yhteys

Vuosisatojen saatossa yhteys Jumalan ja ihmisen välillä oli välillä lähes poikki, ihminen oli kääntänyt selkänsä ja sulkenut sydämensä Jumalalleen. Tuli kuitenkin päivä, jolloin Jumala jälleen aktiivisesti otti yhteyttä ihmiskuntaan. Jumala lähetti oman poikansa maailmaan edustamaan itseään, valmistamaan uudelleen tien läheiseen yhteyteen Jumalan ja ihmisten välille.

Joh 1:14 “Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.”

Hepr 1:3 “Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla.”

Jeesus oli nyt Jumalan maja ihmisten keskellä, Hänessä Jumala oli läsnä ja koko ajan ihmisten saavutettavissa. Ei tarvittu erityistä rakennusta, sillä Isä Jumala oli Jeesuksessa, asui heidän kanssaan. Jeesuksen elämä ja teot kertoivat Jumalan ajatuksista ihmistä kohtaan: “Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.” Joh 3: 17 “Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.” 2 Kor 5:19

Lue lisää....


 
 
Tänäänkin Jeesus elää, Raamattu on totta ja rukous toimii!