Aijalainen Kurt

Evankeliumi, Jumala sinun puolellasi

Evankeliumi on väkevä ilmoitus Jumalalta,  joka on sinun puolellasi. Room 1: 16 – en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itsekullekkin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin sitten myös kreikkalaisille.

Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Paavalin väite on muodoltaan negatiivinen, mutta sanomaltaan myönteinen mitä suurimmassa määrin. Hänelle tuottaa suunnatonta iloa toimia evankeliumin julistajana kaikille ihmisille, siinä on sanoma ihmisen ymmärrykselle eli aivoille, mutta myöskin voimakkaasti sydäntä eli tunnemaailmaa koskettava.

Evankeliumi tuo tiedon Kristuksesta, mutta se ei ole vain tiedonanto, siinä on Jumalan pelastava voima, se synnyttää uskon. Kristus Jeesus on uskomme alkaja ja täyttäjä. Pelastus alkaa uskosta, kestää uskossa ja täyttyy uskossa! Ihmisen hyvyys, uskonnollisuus tai tekemiset ja tekemättä jättämiset eivät siihen vaikuta. KRISTUS riittää kaikille, ei ole ketään niin hyvää etteikö hän tarvitse Jeesusta, eikä ketään niin huonoa etteikö kelpaisi Jeesukselle.

Paavalille usko ja pelastus merkitsevät samaa asiaa, hän tarkoittaa, että usko on yhtä kuin pelastus ja pelastus yhtä kuin usko. Kristus riittää; Hänen tekonsa ei tarvitse meidän suorituksiamme avuksi. Usko on  kaiken kattava sana sille yhteydelle,  joka meillä on Kristuksessa ja Kristuksen kautta Jumalaan. Sekä tieto että voima kuuluvat evankeliumiin. Jos tyydytään vain jakamaan informaatiota jäädään kuivan opin erittelyn vangeiksi. Jos taas julistetaan pelkkää voimaa päädytään vaaralliseen fanaattisuuteen.

Siellä missä selkeä opetus Kristuksesta ja Pyhän Hengen voima evankeliumin sanassa yhdistyvät, siellä voidaan kokea hengellinen herätys ja Jumalan seurakunnan kasvua. Herätys ei ole metodi vaan se on ilmapiiri jossa Pyhä Henki toimii! Sitä ei voida ostaa eikä inhimillisin keinoin saada aikaan, ihme aina.

Talmudissa on tallettettuna keskustelu jossa kaksi rabbia pohtii miten koko Jumalan lain voisi parhaiten ilmaista yhdellä lauseella. Toinen ehdottaa Amos 5: 4 ”Etsikää minua niin saatte elää” Toisen ehdotus oli etsiä tooraa ja lakia, toinen Shimlai nimeltään sanoi, ettei siitä voinut olla kyse ja vetosi Aamoksen jälkeen tulleen profeetta Habakukin sanoihin ”Vanhurskas on elävä uskostansa”. Juutalaiset ymmärsivät, että tämä lause on lain vanhurskauden, ihmisen omien yritysten vastakohta.

Jo Luther aikanaan paini tämän kysymyksen kanssa ja löysi ihmeellisen vastauksen, josta uskonpuhdistus alkoi: yksin uskosta, yksin armosta. Vanhurskaus ei ollutkaan ehto, joka oli täytettävä, VAAN SE OLI LAHJA JONKA SAI VASTAANOTTAA USKOEN. Laki sanoo; tee niin saat elää, evankeliumi sanoo; elä niin saat tehdä! Mikä valtava ero: ensin ihminen saa lahjaksi vanhurskauden uskolla vastaanotettavaksi ja sitten seuraa elämä Jumalan yhteydessä uskon kautta Jeesukseen. Sillä edelleenkin Jumala vanhurskauttaa jumalattoman uskon kautta Jeesukseen.

Joh 3: 16  Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän.

Herätys on sitä, että Jumala puhuu voimakkaasti tälle maailmalle sekä seurakunnalle pelastuksen tarpeesta. Pyhän Hengen toimintaan liittyy voimakkaasti puhe ihmisen omalletunnolle. Kaikki ihmiset ovat pelastuksen tarpeessa, ei ole ketään kelvollista, kaikki ovat pois poikenneet Jumalan tahdosta, tyystin kelvottomiksi käyneitä. Paavali osoittaa kuinka kaikki ovat pelastuksen ulkopuolella. Ihminen on tietoinen Jumalasta, muttei kunnioita Häntä Jumalana.

Kukaan ei voi syyttää Jumalaa siitä, ettei hänellä ole tarpeeksi tietoa Jumalasta lähteäkseen etsimään Häntä. Ihmisellä on tuo tieto omassatunnossaan, teemme kaikkemme ettemme kuule tai noudata omantunnon kehoituksia. Etsimme mitä ihmeellisimpiä oikoteitä ja helppoja ratkaisuja, ettei vain tarvitse tehdä parannusta ja kääntyä Jumalan puoleen. Ehdoin tahdoin me käännymme pois Jumalasta. Ongelma ei ole tietämättömyys, vaan asenne, ei haluta uskoa Jumalan olemassaoloon vaan kaikki muu kyllä kelpaa ja miellyttää, muttei usko. Uskoontulo, eli uudestisyntyminen on edelleenkin yliluonnollinen elävän Jumalan ihme kun Hän pelastaa pois poikenneen ihmisen.

Seuraava suuri tapahtuma ei ole viimeinen tuomio, näitä sanojahan Raamattu ei käytä, vaan sitä ennen tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus, kun Kristus tulee pilvissä ja tempaa seurakunnan häntä vastaan. Kristuksessa kuolleet nousevat ensin, sitten me, jotka olemme elossa temmataan yhdessä heidän kanssaan Kristusta vastaan. Silloin alkavat Karitsan häät, jonne pääsevät armosta ne, jotka ovat uskoneet Jeesukseen. Silloin ei ole epätietoisuutta siitä kummalle puolelle joudumme tuomiolla, vaan saamme aina olla Herran kanssa.

Ne jotka ovat jääneet tänne, jotka eivät uskoneet tai eivät kuulleet, heitä ei tuomita evankeliumin mukaan vaan tekojen mukaan. Me suomalaiset ymmärrämme usein väärin sanat synnintunto. Ajattelemme kyseessä olevan syvältä riipaiseva sisäinen tuntemus, synnintunnon suuruudella ja syvyydellä emme ansaitse pelastusta, vaan ainoastaan armosta uskon kautta Jeesukseen, Hän on ainoa tie! Laki osoittaa vain meidät syyllisiksi, se tuo tiedon synnistä. Me tarvitsemme tiedon synnistä tullaksemme armoa tarvitseviksi.

Armosta päästään osalliseksi ilman, että ansaitsemme sen, se on lahja: lahja joka vastaanotetaan uskolla ei tekemisen perusteella, eikä mieleisillämme ehdoilla, vaan sellaisenaan joko tai! Ihminen ei voi itse maksaa lunastuksen hintaa, mutta Jumala teki sen antamalla ainoan Poikansa Jeesuksen Kristuksen. Tuo hinta oli valtava, mittaamaton. Hän tuli kärsiäkseen ja kuollakseen puolestamme, että meillä olisi syntien anteeksi saaminen ja iankaikkinen elämä.  Siitä hetkestä, kun Kristus kuoli ristillä, Jumalalla on omistusoikeus jokaiseen, joka uskoo. Jumalan näkökulmasta kenelläkään ihmisellä ei ole oikeutta mennä helvettiin, mutta ei myös toista ihmistä suurempaa oikeutta pelastukseen, se on edelleenkin Jumalan lahja ansioitta, rahatta, hinnatta, ilmaiseksi

Ota Jeesus vastaan sellaisena kuin olet ja olet vapaa.

Siunausta kesään jokaiselle lukijalle, toivottaa

Uudenkaupungin Helluntaisrk:an pastori Kurt Äijäläinen